Month: June 2019

Установка Apache 2.4VC14 + PHP 7 на Windows 7÷10

June 04, 2019

Установка Apache 2.4VC14 + PHP 7 на Windows 7÷10 Данная инструкция служит дополнением к инструкции по установке Apache 2.4VC11 и PHP 5.6 и описывает лишь отличительные моменты, которые касаются установки Apache24 и PHP7 на Windows. Описание установки СУБД MySQL остается прежним и не повторяется в этой инструкции. Данная инструкция рассчитана на разработчиков с базовыми знаниями […]

Read More

Установка Apache 2.4 + PHP 5.6 + MySQL 5.6 на Windows 7÷10

June 04, 2019

Установка Apache 2.4 + PHP 5.6 + MySQL 5.6 на Windows 7÷10 В статье описывается установка Apache 2.4 + PHP 5.6 + MySQL 5.6 на операционную систему Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Данная инструкция будет полезна начинающим WEB-разработчикам, которые собираются установить на своем ПК с ОС Windows WEB-сервер Apache с интерпретатором PHP […]

Read More

Validacija PIB, MB i dr.

June 04, 2019

Источник: Korisne JavaScript biblioteke za poslovni software u nas Srba Validacija JMBG-a Osnovni podatak za identifikaciju osobe u Srbiji je JMBG (jedinstveni matični broj građana) (a i u republikama bivše SFRJ, mada ga Hrvati napuštaju od 2009. godine uvođenjem OIB-a (osobnog identifikacionog broja)) . Ovaj broj u sebi sadrži 13 cifara koje nam mogu mnogo […]

Read More

Validacija JMBG

June 04, 2019

Izvor: JMBG formula: Svaka cifra u matičnom broju krije informaciju o vama JMBG se sastoji od 13 cifara koje su raspoređene po ovoj formuli: DDMMGGGRRBBBK. U prvih sedam je datum vašeg rođenja. DD – dan rođenja MM – mesec rođenja GGG – poslednje tri cifre godine rođenja Osmi i deveti broj (RR) ukazuju na političku […]

Read More