Dozvole

Kreianje dozvole za odgovorno lico

U modulu admistratora (kartica Korisnici) izaberite grupu Laborant.

Izaberite korisnika i kliknite desnim tasterom miša. U padajućem meniju izaberite stavku Dozvole.

Pojaviće se novi prozor u kojem trebate postaviti dozvole za odabranog korisnika, označavanjem odgovarajuće vrste proizvoda. U ovom slučaju, korisnik će moći da obavlja funkcije administratora za obeležene vrste proizvoda osim osnovnoj funkciji

Pritisnite taster Saćuvaj i zatvorite prozor

Ulaz korisnika kojemu određen pristup kao administrator

Ako korisnik ima dozvolu da radi kao administrator sa bilo kojom vrstom proizvoda prilikom ulaska u sistem nakon unosa imeni i lozinke, pojaviće se padajući meni sa predlogom da se odabere glavnu funkciju ili dostupnu vrstu proizvoda.

Ako se korisnik izabrao administraciju bilo koje vrste proizvoda, pojavit će se prozor sa listom radnih naloga za posljednjih 6 mjeseci.
U gornjem delu prozora se nalazi glavni meni i prečici brzog pristupa. Za otpad, otpadne vode i buku osim ocnovnih ima još dodatne prečice.

Prečici

Kreiranje novog radnog naloga (Ctrl-N)

Uređivanje radnog naloga (Ctrl-O)

Štamanje izveštaja (Ctrl-P)

Uzorci i parametri ispitivanja (Ctrl-I)

Štampanje stručnog mišljenja

Dodjelivanje šablona (Ctrl-T)

Skeniranje/preuzimanje slika i dokumenta vezanih sa radnim nalogom i sačuvanje na FTP serveru (Ctrl-D)

Ažuriranje podataka (Ctrl-R)

Brisanje filtera

Otpad.Opšti podaci

Buka.Opšti podaci

Otpadna voda.Opšti podaci

Pretraga

Postoje dve mogućnosti za pretragu podataka. Prva – korišćenje polja za brzo pretraživanje (samo broj radnog naloga ili broj zahteva) u donjem delu prozora. Da biste to učinili, u polje za pretragu unesite vrednost (moguće i deo broja) i pritisnite Enter.

Druga – desnim tasterom miša kliknite na kolonu tabele u kojoj želite da pretražite i u popup meniju koji se pojavi, izaberite stavku Pretraga i unesite željenu vrednost.