Fakturisanje

Fakturisanje radnih naloga

Nakon prijavljivanja u sistem, korisnik koji je odgovoran za rad sa finansijskim delom sistema vidi prozor sa spiskom radnih naloga:

Radni nalozi za koje su računi već izdati nisu istaknuti, nedovršeni radni nalozi za koje računi još nisu izdati su označeni plavom bojom, a završeni radni nalozi za koje računi još uvek nisu izdati – zelenom bojom

Na vrhu sa leve strane prozora nalazi se dugmadi brzog pristupa:

Kreiranje računa Kreiranje računa za izabrani radni nalog (ako još ne postoji)
Uređivanje računa Uređivanje računa, ako račun već kreiran
Uređivanje stavaka Uređivanje stavaka (Vrsta robe odn. Usluga)
Kopiranje uzoraka iz radnog naloga u račun Kopiranje uzoraka iz radnog naloga u račun. Ova mogućnost je potrebna ako radni nalog već kreiran ali još nema podataka za uzorci ali vi morate da rezervišete broj računa za ovaj radni nalog s tim šta kasnije uneste neophodni podaci
Unos podataka o uplatama Unos podataka o uplatama vezanih sa izabranim radnim nalogom
Brisanje računa Brisanje računa. Ova funkcija je dostupna samo administratoru sistema
Otkažite prethodno nastavljeni filter Otkažite prethodno nastavljeni filter
Pregled liste računa Pregled liste računa, uključujući one koje nisu povezane sa nalozima. Ovde možete kreirati proizvoljni račun
Štampanje računa Štampanje računa
Pošaljite fakturu e-poštom Pošaljite fakturu e-poštom

Sve gore navedene operacije (kao i postavljanje filtera na bilo kojem polju) možete izvesti pomoću kontekstnog menija. Da biste to učinili, u delu gde se nalazi tabela kliknite desnim tasterom miša – pojaviće se meni:

Plivajući meni za radni nalozi za koji već kreiran račun

Plivajući meni za radni nalozi za koji račun još nije izdat

Da biste postavili filter za proizvoljno polje, odaberite potrebnu kolonu u tabeli, pritisnite desni taster miša i odaberite stavku „Nastavi filter“ u meniju koji se pojavi i unesite vrednost u dijaloškom prozoru i kliknite na taster OK.

Takođe, u gornjem delu prozora ima padajuća lista uz pomoć kojoj vi možete odabrati Svi radni nalozi ili radni nalozi za koji račun već izdat ili radni nalozi za koji račun još ne izdat ili samo ne završeni radni nalozi za koji račun još ne izdat ili samo završeni radni nalozi za koji račun još ne izdat.

U srednjem delu prozora se nalazi tabela radnih naloga. Postoje tri dugmeta na dnu tabele –

Pređite na prvi zapis tabele Pređite na prvi zapis tabele
Pređite na poslednji zapis tabele Pređite na poslednji zapis tabele
Osvežite podatke u tabeli Osvežite podatke u tabeli. Ako je trenutni prozor otvoren duže vreme, pre nego što izvršite sledeću operaciju, preporučuje se ažuriranje podataka (relevantno za MySQL server baze podataka)

Treba napomenuti da skoro sve tabele u sistemu imaju ove tastere.

U donjem delu prozora se nalazi polje za brzu pretragu u sledećim poljima – broj računa, broj radnog naloga i broj zahteva. Da biste postavili filter, unesite vrednost u ovo polje i pritisnite taster Enter. Ako unesete brojčanu vrednost, bit će odabrani zapisi u kojima se broj računa isti sa zadanim tekstom ili broj radnog naloga započinje s navedenim tekstom ili broj zahteva sadrži navedeni tekst. Ako se unese ne numerička vrednost, izabraće se zapis u kojem broj radnog naloga ili broj zahteva sadrži zadani tekst.

Godina Generiše automatski. Ne možete da promenite
Račun br. Generiše automatski. Ne možete da promenite
Polje za unos

Datum računa

Generiše na osnovu datuma radnog naloga
Polje za unos

Datum prometa

Generiše na osnovu datuma radnog naloga
Polje za unos

Dospeće

Generiše na osnovu datuma radnog naloga + 15 dana
Padajuća lista

Mesto izdavanja

Izaberite iz padajućoj liste Mesto izdavanja računa ili unesite drugo mesto
Polje za unos

Fakturisao

Generiše na osnovu imena korisnika
Polje za unos

PDV

Generiše na osnovu informaciji iz podešavanja (u %)
Polje za unos

Rabat

Unesite ako potrebno bilo koji broj (u %)
Padajuća lista i polje za unos podataka

Korisnik

Vi možete da unesete podaci korisnika ručno. Ako štiklirano polje za potvrdu Podaci iz radnog naloga i u padajućoj listi izaberete korisnika (Podnosilac, Uvoznik, Špedicija, Proizvođač, Isporučilac) sistem automatski generiše podaci za izabranu vrstu korisnika. Ako nije štiklirano polje za potvrdu Podaci iz radnog naloga posle izbora vrste korisnika sistem otvori novi prozor sa listom korisnika u kojom vi možete da odaberete bilo kojeg korisnika (Član Rad sa korisnicima).

Polje za potvrdu Podaci iz radnog naloga nije vidljivo pri kreiranju/uređivanju fakture koja nije vezana sa radnim nalogom

Polje za unos

Prefiks naslova

Prefiks koji sistem dodaje pri kreiranju stavaka. Naziv stavki (Vrsta robe odn. Usluga) sastoji iz prefiksa i naziva uzoraka iz radnog naloga. Podrazumevana vrednost  – Usluga laboratorijskog ispitivanja
Polje za potvrdu  Uređivanje stavke Ako ovo polje za potvrdu štiklirano nakon sačuvanja fakture sistem odmah otvori novi prozor za uređivanje stavaka

Prozor za kreiranje novog računa

Prozor za uređivanje postojećeg računa

Uređivanje stavaka

Kao i u većini prozora sistema, na vrhu prozora se nalaze dugmence brzog pristupa:

Kreiranje novoj stavki Kreiranje novoj stavki
Uređivanje stavki Uređivanje stavki
Brisanje stavki Brisanje stavki
Sume Izračunajte osnovicu PDV, iznos PDV, ukupnu naknadu i prikaži u prozoru i kopiraj u clipboard
popust Namesti u svaku stavku popust vrednost kojeg unesena u polju za unos Rabat.
Račun br. Generiše automatski. Ne možete da promenite
Polje za unos
PDV
Podrazumevana vrednost PDV za svaku novu stavku (vuče iz osnovnih podataka računa)
Polje za unos
Rabat
Podrazumevana vrednost popusta za svaku novu stavku.
Ako unesete u ovo polje bilo koju vrednost i pritisnite dugme Popust sistem unese ovu vrednost u svaku postojeću stavku

Kreiranje / uređivanje stavki

Račun br. Generiše automatski. Ne možete da promenite
Padajuća lista

Usluga / Roba

Izaberite za šta fakturirate – Usluga ili Roba
Ukupna naknada Samo za čitanje. Izračunava se automatski
Polje za unos

Vrsta robe odn. usluga

Unesite naziv robe ili usluge. Ako kreirate automatski na osnovu radnog nalog ovo polje na početku sadrži naziv uzorka sa dodatim prefiksom
Padajuća lista

Jed. mere

Izaberite jedinicu mere iz listi ili unesite novi naziv jedinice mere. Za usluzi obično KOM
Polje za unos

Količina

Unesite količinu robe ili usluga. Ako račun kreirate automatski na osnovu radnog naloga podrazumevana vrednost – 1 (jedan)
Polje za unos

Cena

Unesite cenu robe ili usluga. Ako račun kreirate automatski na osnovu radnog naloga cena usluge prenosi iz radnog naloga
Polje za unos

Popust

Sastoji se od dva polja.

Prvo polje – popust u procentima. Ako promenite vrednost u ovom polju vrednost u dinarima (drugo polje) izračunava se automatski

Drugo polje – možete da unesite direktan popust u dinarima.

Osnovica PDV Samo za čitanje. Izračunava se automatski
Iznos PDV-a Sastoji se od dva polja.

Prvo polje, koje vi možete da promenite – iznos PDV-a u procentima

Drugo polje – iznos PDV-a u dinarima samo za čitanje, izračunava se automatski

Nakon popunjavanja podataka za izabranu stavku, pritisnite taster „Sačuvaj“. Ako nećete da sačuvate podatke, pritisnite taster „Odustani“.

Kopiranje uzoraka iz radnog naloga

Prozor sastoji od dve tabele: prva – spisak uzoraka iz radnog naloga, druga tabela informativna i sadrži spisak postojećih stavaka u računu na uvid. U prvoj tabeli vi možete da potvrdite polje za potvrdu svakog uzorka (kolona Odaberi) koji želite da prenesete kao stavku u račun. Sve uzorke možete odabrati potvrđivanjem polja za potvrdu Odaberi sve koja se nalazi u gornjem delu prozora.

U gornjem delu prozora takođe možete da promenite prefiks koji će se dodati imenu uzorka prilikom kopiranja i potvrditi ili otkazati ovu opciju pomoću odgovarajućeg polja za potvrdu (Dodaj prefiks).

Nakon što ste odabrali sve uzorke, čija imena želite da prenesete, pritisnite taster Prosledi