Otpadna voda

Radno mesto administratora

Radno mesto uzorkovaća

1. Administrator
Uzorkovač
Kreiranje novog radnog naloga
2. Administrator
Uzorkovač
Uređivanje radnog naloga
3. Administrator
Uzorkovač
Sakrij dodatnu panel
4. Administrator
Uzorkovač
Prikaži dodatnu panel
5. Administrator Podešavanja
6. Administrator
Uzorkovač
Osveži tablicu
7. Administrator
Uzorkovač
Dodeljivanje šablona uzorku
8. Administrator
Uzorkovač
Sliki i dikumenati
9. Administrator
Uzorkovač
Dijalog za štampanje stručnog mišljenja
10. Administrator
Uzorkovač
Dijalog za štampanje izveštaja
11. Administrator Podaci za buku
12. Administrator Podaci za otpad

Otpadna voda

1. Kreiranje novog radnog naloga za otpadnu vodu.

Pritisnite taster (1). U novom prozoru izaberite u padajućem meni sa naslovom Izaberi vrstu robe izaberite Otpadna voda i unesite broj zahteva:

Nakon toga pritisnite taster U redu. Ako broj zahteva prazan dobijete obaveštenje o tome:

Ako broj zahteva unet vi morate da potvrdite saglasnost za kreiranje radnog naloga sa unetim brojem zahteva za izabranu vrstu robe. Proverite pažljivo i pritisnite taster Ok:

Nakon toga ako izabrali Ok dobijete prozor za unos podataka. Popunite svi opšti podaci kao i za ostale predmete osim liste uzoraka.

Unos novog uzorka za otpadnu vodu. Pritisnite istovremeno dugme Ctrl-N ili pritisnuv u prozoru UZORCI desni taster miši u popup meni izaberite Dodaj novi uzorak. U novom prozoru morate da unesite naziv uzorka, lokaciju uzorkovanja, GPS koordinate, mesto ispitivanja navedenih parametara i komentar:

Sačuvajte radni nalog.

Samo nakon sačuvanja vi možete da unesite posebni podaci za otpadnu vodu – opšti podaci i podaci terenskih ispitivanja pritisnuv odgovarajući taster.

Opšti podaci

Podaci terenskih ispitivanja