VPRSoft Application Suite «NT-Lab»

O programu

VPRSoft Application Suite «NT-Lab» — to je kompletno mrežno rešenje za automatizaciju aktivnosti laboratorije prilagođenog za testiranje različitog profila, spremanje akreditacije i za potvrdu preciznosti (podataka).

Sistem VPRSoft Application Suite «NT-Lab» predstavlja konfiguraciju, dizaniranu na platformi «Embarcadero® RAD Studio 10.2 Tokyo Enterprise». Koristeći server na bazi podataka – MySQL ili PostgreSQL, što dozvoljava spremanje čuvanja podataka na hostingu korisnika i daljinski pristup ka bazi podataka.

VPRSoft Application Suite «NT-Lab» sa uspehom prošao testiranje, i već se koristi u laboratorijama Srbije.

Lista modula

«Rad sa kupcima/aplikacijama»(univerzalan moduo)

Rad sa aplikacijama (kupcima)

Moduo predviđen za pravljenje sistema i skupljanje podataka o sarađivanju sa kljijentima, takozvanog CRM sistema.

U spisak kupaca upisuje se svaki klijent kompanije, rekviziti, informacija za kontaktiranje pravnog lica, čuva se informacija zaključanih ugovora, pokazuje status ugovora i računovodska informacija. Postoji mogučnost upisa istorije dopisivanja i postavljanje komentara.

Cela informacija dostupna u jednoj bazi podataka. Univerzalne izveštaje prave nju dostupnu za analizu praktićno u svakoj nameri.

Jedna od funkcija modula — algoritam zadataka. Predstavlja sposobnost postavljanje zadataka pred kolegama, kontrolisati tok i rezultat realizovanja. Takođe u modulu mogu da se postave cene za usluge i njen proračun.

Spisak korisnika

Kartica korisnika

Vrsta ispitivanja

Izbor

Zadatak

«Šef laboratorije» (universalan moduo)

Šef laboratorije

VPRSoft Application Suite «NT-Lab» omogučava čuvanje i sistematizovanje informacije o radnicima u laboratoriji, sredstva merenja, ispitnim i pomoćnim alatima u laboratoriji, prostoru, standartnih primerka i regulatornih dokumenata, sastavljanje svih neobhodnih šefu laboratorijskih planova, grafika i izveštaja.

 

Karton opreme

Karton opreme za štampanje

Lista opreme

Karton hemikalija

«Laboratorija»(univerzalan moduo)

«Laboratorija»

Moduo omogućava:

 • automatizacija procesa upisa podataka (spiska), neobhodnih u svakodnevnom radu u laboratoriji
 • sprovoditi kontrolu stabilnosti stepenskih karakteristika
 • sprovoditi primenu metode
 • spremanje sertifikovane smeše, hemija
 • realizovati kontrolu za ulaz i izlaz standartnih primerka, hemije i dr.

Moduo se sastoji od:

 1. Reference
  • Određivanje karakteristika (indikator)
  • Metode ispunjenja merenja
  • Regulatorne dokumente
  • Radnici u laboratoriji
  • Način merenja
  • Alat za merenje/ispitivanje
  • Pomoćne alati za merenje/ispitivanje
  • Radni prostor u laboratoriji
  • Standartne primerke
  • Smeše
  • Reagensi
  • Ostale pomoćne reference
 2. Dokumenti i primerke za štampanje
  • Postepena karakteristika (pravljenje i kontrola)
  • Priprema sertifikovanih smeša
  • Primena metoda
  • Kontrola kvaliteta destilirovane vode
  • Kontrola uslova sprovođenja merenja
  • Evidencija (lista) laboratorije, šef za stvaranje zapisa
  • Ulazna i izlazna kontrola reagensa
  • Potrosnja i ostatak reagensa
  • Produženje datuma isteka reagensa
  • Priprema smeša
  • Potrošnja rastvora
  • Kontrola ulaza i prijema potrošenog materijala
  • Rashodi i otpisi potrošenog materijala
  • Ostale pomoćne dokumente
 3. Izveštaji
  • Kontrola prijema i ulaska reagensa
  • Potrošnja reagensa
  • Priprema smeša
  • Priprema primerka za kontrolu
  • Kontrola kvaliteta destilirovane vode
  • Kontrola uslova sprovođenja merenja
  • Ostali izveštaji

Spisak zadatka

Zadatak za ispitivanje

«Obrada rezultata»(univerzalan moduo)

«Obrada rezultata»(univerzalan moduo)

Obrada rezultata
Moduo se koristi pri osnivanju nove metode ispitivanja.
Moduo sadrži:
Katalog

 • definisane karakteristike (indikatori)
 • spisak postupka merenja
 • primer za radne liste

Dokumente

 • spisak provedenih ispita
 • izbor testiranja
 • radni listovi
 • protokole
 • postepena karakterizacija

Izveštaji

 • zapis spiska rezultata analiziranja

Kreiranje novog šablona grupe

Kreiranje novog parametara

«Kontrola kvaliteta»(univerzalan moduo)

Kontrola kvaliteta

Moduo daje mogučnost kontrole kvaliteta u laboratoriji analize koje se sprovode i merenja svakim načinom koji je propisani regulatornim dokumentima.

Operativna kontrola postupka analize

Tačnost

 • Koriščenje obrazca kontrole
 • aditivne metode
 • metod razblaživanja
 • kombinovane metode
 • koristeći tehniku kontrole
 • metodom variacije

Ponovljivost
Preciznost u laboratoriji

Operativna kontrola

Rezultat

Praćenje stabilnosti rezultata analize
Kontrolni grafikon (karta Šuharta)

Tačnost

 • koristeći kontrolu uzoraka
 • aditivne metode
 • metod razblaživanja
 • kombinovane metode
 • koristeći tehniku kontrole
 • metodom variacije

Ponovljivost

 • koristeći kontrolu uzoraka
 • koristeći radne uzorke

Preciznost u laboratoriji

 • koristeći kontrolu uzoraka
 • koristeći jedan radni uzorak
 • koristeći više radnih uzoraka

Podaci za grafikon

Diagrama

Periodična verifikacija odgovornosti
Selektivna statistička kontrola na alternativnoj osnovi

«Voda», «Tlo», «Otpad», «Mesto obrade», «Atmosferski vazduh», «Emisije od industrije / ventilacioni sistemi», «Talog, padavine, otpad», «Metal i legure» i druge moduovi po zahtevi laboratorije(specializovani moduovi)
Specijalizovani moduovi

 • Predmete opšte upotrebe
 • Namirnice
 • «Voda»
 • «Tlo »
 • «Otpad »
 • «Mesto obrade»
 • «Atmosferski vazduh»
 • «Emisije od industrije / ventilacioni sistemi»
 • «Talog, padavine, otpad»
 • «Metal i legure»
 • i druge moduovi po zahtevi laboratorije(specializovani moduovi)

Moduo dizajniran za automatizaciju procesa određivanja u laboratoriji karakteristika (pokazatelja) ispitivanih predmeta.
Moduli dozvoljavaju :

 • Realizaciju pripreme ka izvršavanju merenja i izbor uzorka;
 • Vodite laboratorijske zapise (spiskove) i obradu dobijenih podataka;
 • Castavljanje rezultata istraživanja (testiranja) i merenja;
 • Realizacija i registracija skladišta.

Moduli sadržu:

Katalog

 • definisane karakteristike (indikatori)
 • lista metoda merenja

Dokumenate

 • istraživanje (testiranje) i plan merenja uzoraka ;
 • sprovođenje merenja, izbor uzoraka;
 • dodatak ka spisku o sprovođenju merenja, izbor testiranja (spiskovi);
 • radni listove; protokole;

Zapise

 • evidencije o kontroli uslova merenja

Često postavljena pitanja

Kako bolje da se upoznam sa programom «NT-Lab»?

Program takođe možete gledati u daljinskom pristupu na našoj radnoj bazi, uz pomoć programa u pogodno vreme za vas:

 • «Skype» — sibtom80
 • «TeamViewer 14»

Pokažemo program i odgovorimo na vaša pitanja.

Kakve troškove možemo još da očekujemo pri kupovanju vašeg programa?

Kako VPRSoft Application Suite «NT-Lab» je program koji iskljućivo radi preko mreže, neobhodan je serverski alat – server za čuvanje podataka, ruter/Ethernet switch i mrežnje kartice na radnoj porvšini.

Sa programom, uz dodatnu naplatu, dali mogu i opremu?

Uz vaše plaćanje za opremu, naravno.

Naša laboratorija se zanima istraživanjem geoloških uzorka . Da li će nam odgovarati vaš program?

Da, zbog universalnosti, VPRSoft Application Suite «NT-Lab» omogućava vam rad sa bilo kojim objektima istraživanja (testiranja) i merenja. Implementirana rešenja omogućavaju korisnicima , bez uključivanja programera u kreiranje «šablona» za rad sa bilo kojim metodama itraživanja (testiranja) i merenja.

Kakav je program obuke?

Obuka o radu sa programom odvija se kao deo njegove implementacije, na sledeće načine:

 • koristeći programe udaljenog pristupa («Skype» ili «TeamViewer 13»);
 • po potrebi na vašem radnom mestu.

Da li kupovina programa sadrži uputstva za rad s njim?

 

Da, uz kupovinu VPRSoft Application Suite «NT-Lab» se dobija «Uputstvo za upotrebu » koja bila napisana u saradni korisnicima programa

Kako se obavlja garancija i servis nakon prodaje? Da li izlazi update za program? UDa li se uzimaju u obzir komentari i predlozi korisnika ?

 

Pravo korišćenja VPRSoft Application Suite «NT-Lab» (lizenza) dobija se na jednu godinu. Tokom prve godine pruža se tehnička podrška na osnovu stečene licence . Posle godinu dana licenca se obnavlja uz naknadu. Daljnja tehnička podrška se plaća. Trošak tehničke podrške utvrđuje se u zavisnosti od broja korisnika programa. Tehnička podrška odnosi se na rešavanje tehničkih problema povezane sa radom stečenog programa (konsultacije, otklanjanje uočenih grešaka, ažuriranje programa).

Da li ovaj sistem omogućava automatsko izračunavanje rezultata ispitivanja u skladu sa ND za test metodu? Na primer, potrebno je izračunati rezultate testa u dve paralelne definicije. U praksi se ispostavlja da 1 i 2 paralele moraju biti obojane ručno u radnim sveskama, da bi se uspostavila konvergencija rezultata ispitivanja, izračunali aritmetički prosek dve paralelne definicije, zaokružili rezultat prema normativnim podacima i izračunali. greška / nesigurnost rezultata.

 

Da, uz pomoć VPRSoft Application Suite «NT-Lab» moguće je izvršiti proračune bilo kojim metodama, uključujući izračun rezultata paralelnih određivanja, kontrolna konvergencija (ponovljivost) rezultata, izračunati aritmetičku sredinu dve paralelne definicije, zaokruživanje rezultata i izračun greške / nesigurnosti.

Svi gore navedeni proračuni u programu se izvode automatski, nakon unosa podataka.

Do danas, sve informacije koje zapisujemo su na radnim listovima. Ovo je prilično naporan proces. Da li je moguće, na primer, u ovom sistemu odabrati tehniku i uneti potrebne primarne podatke (težina uzorka, zapremina rastvora itd.) a program će sam proizvesti konačan rezultat ? Ako da, onda ko ulazi u sistemske formule u skladu sa obradom rezultata ispitivanja?

 

Tako je, korisnik dodaje na «Radni list» glavne podatke, a program izračunava konačni rezultat.

Formule, prema ND za obradu rezultata korisnici unose u program sami. Ovo stvara tzv. «šablone za radne listove ». Te «šablone» unose se u program jedan put, a nakon toga mogu da se koriste u svakodnevnom radu prilagođen za vašu laboratoriju.

Kontaktirajte nas: +381 62 198 03 33, +381 63 626 650